Om ossHjelmeland E-sport er en organisasjon registrert i frivillighetsregisteret. Vi er politisk og religionsuavhengige. Vi baserer vårt arbeid og aktiviteter på råd og retninglinjer fra forbund og myndigheter. Våre målgrupper er alle spill-, teknologi- og nettinteresserte i Hjelmeland Kommune, med et spesielt fokus mot barn og unge.

Hjelmeland E-sport ønsker å være en organisasjon med fokus på spillkultur og det som følger med å være aktiv på internett. Dataspill er ikke lengre en bare enspilleropplevelse, eller noe man gjør med familie eller venner i sofaen i stua. Det er blitt et helt samfunn og en hel kultur med tilhørende plattformer. Dataspill er også blitt en av de største markedsøkonomiene i verden.
Klubben har som mål å være et knytepunkt og en informasjonshub for folk i alle aldre i Hjelmeland kommune og ellers i Ryfylke. Med et spesielt fokus på barn og unge, inkludering, mangfold og respekt. Denne aktiviteten skal være et konkret tiltak mot digital mobbing, seksuell trakasering, rasisme og utenforskap.

Det ligger pr i dag ikke ambisjoner om prestasjoner eller deltakelse på høyere nivå i noen spill eller klasser. Klubben ønsker å være mer lik et konvensjonelt idrettslag med fokus på lagbygging, trivsel og inkludering ved å bygge lag og kultur.

Hjelmeland E-sport ble etablert Januar 2023 etter god dialog med Hjelmeland Kommune.

Medlemskap i klubben koster pr 1.1.2023 kr 500,- pr år. Innbetaling av medlemskontigent skjer gjennom faktura sendt på epost etter behandlet medlemssøknad.

Hjelmeland E-sport er en non-profit organsisasjon. Og alle midler, inkludert medlemskontigenter blir utelukkende brukt for å gi et så bra tilbud som mulig til våre medlemmer.

Alle i Hjelmeland E-sport med oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med ulviklingshemming har fremvist gyldig politiattest (barneomsorgsattest)

GDPR og privacy policy