Helse


Spill på nett og sosiale medier er tett knyttet opp mot helse. Både psykisk og fysisk. Det er åpenbare fordeler med å kunne sosialisere seg på tvers av både gater, tettsteder og landegrenser. Men internett er også stort og uoversiktelig, spesielt for barn. Det er altoppslukende og intrykkstett. Derfor er det også et tema som er viktig å snakke om, spesielt med barn og unge. Men også voksne imellom.

Aktuelt

Mental Helse : Esport og psykisk helse

Gamer.no : Slik trener profesjonelle e-sportutøvere

Rana.no: «Et snevert syn både på hva idrett er og hva helse er»