Bidra!


For å kunne levere et trygt og godt tilbud til alle som ønsker, har klubben alltid behov for tilstrekkelig med frivillige og midler. Her kan du fylle ut skjema hvis du ønsker å bidra.

Akkurat nå er det frivillige, styremedlemmer og trenere vi trenger alle mest for å kunne begynne å levere et tilbud.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Hva kan du bidra med?