Medlemssøknad


Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap i Hjelmeland Esport.

Medlemskap koster pr 1.1.2023 kr 500,- pr år. Innbetaling av medlemskontigent skjer gjennom faktura sendt på epost etter behandlet medlemssøknad. Hjelmeland E-sport er en non-profit organsisasjon. Og alle midler, inkludert medlemskontigenter blir utelukkende brukt for å gi et så bra tilbud som mulig til våre medlemmer.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Type medlemskap